top of page

Voor werkgevers

Onze diensten

Werving & Selectie

'Als een door banenhier.nl geselecteerde medewerker direct bij u een arbeidsovereenkomst krijgt' is de kern van een geslaagd werving & selectie traject. Lees verder voor onze aantrekkelijke  voorwaarden.  

Uitzenden
met beding

De vorm van uitzenden in de flexibelste vorm door de - zeker in de eerste 12 weken - extreem korte opzegtermijn voor zowel de opdrachtgever als ook de flexwerker.

Lees verder voor meer informatie. 

Deta-flex

De iets vastere vorm van uitzenden is deta-flex bij een contract voor voor bepaalde tijd. Gedurende de looptijd van het contract is er sprake van een opzegtermijn van 1 maand. Meer weten? Lees verder. 

friendly-employee-welcoming-customers-supermarket.jpg

Werving & Selectie

Ook bij werving & selectie werken wij uitsluitend op basis van no-cure no-pay, met aantrekkelijke maatwerk afspraken en er is nooit sprake van exclusiviteit.

Onze werkmethode bestaat uit een aantal stappen. U geeft aan welke nieuwe medewerker(s) u zoekt. Wij zoeken en spreken geschikte kandidaten. Alleen die kandidaten waar wij een goed gevoel bij hebben stellen we aan u voor.

 

U spreekt de geselecteerde kandida(a)t(en). Wanneer ook u tevreden bent over een kandidaat biedt u deze een contract. Onze wervingsfee wordt in twee delen in rekening gebracht, 7/12e deel bij de start van de kandidaat en 5/12e deel 7 maanden na de start, en deze laatste termijn onder de voorwaarde dat de kandidaat nog werkzaam bij u is. 

Uitzenden met beding

banenhier.nl zorgt voor een groeiend aantal opdrachtgevers om in staat te zijn om tijdelijke / extra drukte van werk op te vangen. Het succesvol selecteren van de juiste kandidaat bijvoorbeeld bij ziekte van een vaste medewerker of het verzorgen van de personele bezetting voor een nieuw project is ons werk. 

 

Is het project afgerond dan zorgen we ook voor een zorgeloze aanpassing van het personeelsbestand. Tijdelijk personeel verzorgen wij onder aantrekkelijk voorwaarden (ABU) en tegen marktconforme tarieven. 

Meer weten? Lees onze online brochure!

 

295187.jpg

Deta-flex

Detacheren kan bij banenhier.nl ook. Detacheren is een iets vastere vorm van flexibele arbeid. Bij de start van een detacheringscontract is het namelijk belangrijk om vooraf de duur van de detacheringsovereekomst te bepalen. Een vastere vorm van flexibele arbeid kan wenselijk zijn als bijvoorbeeld de ingehuurde flexwerker belangrijk is voor het (bedrijfs-) proces of als vooraf duidelijk is hoelang een project gaat duren.

In tegenstelling tot een contract via een ‘reguliere werkgever’, is gedurende de gehele looptijd van de detacheringsovereenkomst een opzegtermijn van 1 maand van toepassing. Reguliere werkgevers kunnen alleen bij een contract van 7 maanden of langer tijdens de overeengekomen proeftijd flexibel afscheid nemen. Na de proeftijd is opzegging van toepassing, dit is voor een reguliere werkgever niet altijd eenvoudig.

bottom of page